TCS / IS шилжиж байна!

Хүүхдийн сургууль, интеграцийн төв нь 1 оны 2018-р сарын XNUMX-ний байдлаар дараахь чиглэлд шилжиж байна.

4420 N. Fairfax Доктор, Suite 202
Арлингтон, VA 22203

703-462-5180

 

Хүүхдийн сургуулийн талаарх мэдээллийг дараахь хаягаас авах боломжтой. www.thechildrensschooltcs.org/

APS-ийн өмнөх боловсролын тусгай хөтөлбөр, Интеграцийн станцын мэдээллийг дараах хаягаас авна уу. apsva.us/early-childhood-prek/programs-and-services/integration-station/