TCS / IS đang di chuyển!

Kể từ ngày 1 tháng 2018 năm XNUMX, Trường Thiếu nhi và Trạm Hòa nhập sẽ chuyển sang:

4420 N. Fairfax Dr., Suite 202
Arlington, VA 22203

703-462-5180

 

Thông tin về Trường dành cho Trẻ em có thể được tìm thấy tại: www.thechildrensschooltcs.org/

Thông tin về chương trình Giáo dục Đặc biệt APS Pre-K, Trạm Tích hợp, có tại: apsva.us/early-childhood-prek/programs-and-services/integration-station/